Hi ALL,
Happy Diwali………………
May you get

Krishna Ki Ukti Hanuman Ki Shakti

Meerabai Ki Bhakti Ramchandra Ka Gyan
Karan Ka Daan Einstein Ki Buddhi
Nobel Prize Ki Siddhi Gandhi Ki Ahimsa
India Ki Parampara Vajpayee Ki Maryada
Nizaam Ki Sampada Michael Jordan Ki Salary
Abdul Kalam Ki Vocabulary Bhagat Singh Ka Deshprem
Sweetheart Ka Amarprem Microsoft Ke Share
Rupiyo Ke Dher Tata Ke Senses
Ambani Ke Licenses Birla Ka Bangla
Daler Ka Bhangra Amitabh Ki Style
Madhuri Ki Smile Shahrukh Ki Personality
Aishwarya Ki Popularity Worldtour Ka Ticket
Tendulkar Ka Wicket Administrator Ke Passwords
Jokes Ke Forwards Mercedez Ki Car
Diamond Ka Haar Dher Saraa Pyar

In this new year…
Wish you a Happy Diwali !!!!

Thanks & Regards,
Mahesh Rasal

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...