“I would like to dedecate this to all the friends”

Dosthi……

Soona chandi see bhi badkar hai,
heere mothi see bhi jayada hai,
bahai behanoo see bhi para hai dosthi!

Sagar jaisa gehera hai,
himalay see bhi uooncha hai,
sansar jaisa vishaal hai aur,
chand sooraj jaisa prakash man hai dosthi !

Dosth kee yadhee……..

Aa thee hai rang bi rangi yaden,
bith thee hai din ba din,
guzar jaathee hai din aur raath,
aathee hai sooraj aur chand ,
akash mee !
hoo jatha hai samay lakin,
nahi goojar jathe hai dosth kee yaden,
aur uska parichay kabhi bhee,
dosth kee payar kee bina koi nahi,
aur uss kee .yaadh kee bina koi nahi,

Dosth rehtaa hai hamasha ,
mere dil mee akash mee ek tare ki taraha,
chamakthee hai tere yadhee cham cham karathee,
nahi boolounga tere woo meeti yadhen,
aur thera payar,
sachee dosth kee siva koi nahi,
aur uss ke payar kee bina koi nahi !!!!!

Akbar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...